Hippolytuskerk

Deze 15e eeuwse bakstenen kruiskerk is een van de mooiste voorbeelden van laatgotische kerkbouw in de provincie Groningen, gebouwd en uitgebreid in opdracht van de familie Van Ewsum. Het interieur is gedecoreerd met 16e eeuwse muur- en gewelfschilderingen van de heilsgeschiedenis. Deze kerk behoort tot het Grootste Museum van Nederland.

Lees meer

Hemony-carillon Middelstum

Het Hemony-carillon van de Hippolytuskerk in Middelstum is een monument in een monument. Het is de moeite waard om er zorgvuldig mee om te gaan. De Commissie Hemony Beiaard Middelstum SOGK zorgt voor het onderhoud en de bespeling van dit kostbare instrument.
Hemony-carillon Middelstum - [Link]