Hippolytuskerk

Deze 15e eeuwse bakstenen kruiskerk is een van de mooiste voorbeelden van laatgotische kerkbouw in de provincie Groningen, gebouwd en uitgebreid in opdracht van de familie Van Ewsum. Het interieur is gedecoreerd met 16e eeuwse muur- en gewelfschilderingen van de heilsgeschiedenis. Deze kerk behoort tot het Grootste Museum van Nederland.

Lees meer

2

april

Commissie Hemony Beiaard Middelstum

Commissie Hemony Beiaard Middelstum

Thema: Passiemuziek uit de Mattheüspassion, de Johannespassion en de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach....

Lees meer